• home
  • 학회소식  >
  • 갤러리

갤러리

제목 2023년 대한경영학회 춘계학술대회 현장스케치
작성자 대경 등록일 2023-06-29 15:42:11 view 992
첨부파일

중앙일보 뉴스 기사 https://n.news.naver.com/article/025/0003288078?sid=101
매일결제 뉴스 기사 https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001750078?sid=101
이데일리 뉴스기사 https://n.news.naver.com/article/018/0005512046?sid=101
이데일리 영상 뉴스 https://www.youtube.com/watch?v=lZRe49MfloQ
한국경제 뉴스 기사 https://www.hankyung.com/economy/article/2023062151911